Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Pénzügyi kultúra Magyarországon

INNOTARS_08-PENZKULT

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal  támogatásával jött létre, a pályázat lebonyolítója a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.

A kutatás témája a pénzügyi szolgáltatások területén bevezetésre kerülő innovációk befogadásának vizsgálata. A projekt célja olyan alapkutatás megvalósítása, amely nemzetközi összehasonlításban vizsgálja a magyarországi pénzügyi kultúra egyes összetevőit és annak összefüggését a versenyképességgel. Hipotézisünk szerint a pénzügyi kultúra szintje alacsony Magyarországon, ami rontja a gazdaság hatékonyságát és versenyképességét.

Az empirikus adatfelvételen alapuló kutatás két altémában folyik: az egyik a kis- és középvállalkozások, a másik pedig a lakosság pénzügyi jellemzőit, a pénzügyekkel, pénzügyi szektorral kapcsolatos ismereteket, a bizalomra, kockázatvállalásra vonatkozó attitűdöket vizsgálja. Mindkét adatgyűjtés kitér az internet terjedésének a pénzügyi kultúrára való hatásának problémakörére is.

A vizsgálat egymásra épülő fő részei a következők:

  • A hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, feldolgozása
  • A meglévő statisztikai adatok összegyűjtése, elemzése
  • Kvantitatív adatfelvétel lebonyolítása, valamint az adatok sokváltozós elemzése.

Célunk, hogy eredményeinkkel – melyek hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban, konferenciákon illetve workshopon kerülnek bemutatásra – hozzájáruljunk a pénzügyi szektor további innovatív fejlesztéshez. A kutatás hozadéka a tudományos élet, a felsőoktatás szempontjából is releváns lehet, amennyiben elősegíti a bank- és pénzügyszociológia meghonosítását.

A kutatás szakmai részét a BCE Társadalomtudományi Kar Szociológia és Szociálpolitikai Intézetének munkatársai irányítják.

Kutatásvezető: Szántó Zoltán intézetigazgató
Altéma-vezetők: Czakó Ágnes intézetigazgató helyettes
                            Husz Ildikó egyetemi docens

Műhelytanulmányok

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.